עדכוני אבטחה קריטיים מייקרוספט ינואר 2020

.NET Framework-related software
Internet Explorer
Windows 8.1 , Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, and Windows Server 2008
Windows 10 v1909, v1903, v1809,v1803, v1709
Windows Server 2019, Windows Server 2016, and Server Core installations (2019, 2016, v1909,v1903, and v1803)
להורדת קבצים ספציפים